Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat doneu el vostre consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioneu a través de la pàgina web https://www.cerdanya.eu/ (en endavant, LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer de "SUBSCRIPTORS". Aquest LLOC WEB correspon a la denominació Tot Cerdanya, amb seu al C/. Palau 17520 Puigcerdà i contacte a través de tot.cerdanya@mail.com. T972916932.

D'acord al proposat per l'agència Espanyola de Protecció de Dades, en aquest LLOC WEB s'han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel Reglament General sobre Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, RGPD) i la normativa vigent. La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el LLOC WEB, i no és aplicable a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel LLOC WEB. Amb això aquest LLOC WEB manifesta compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del LLOC WEB.

1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

És qualsevol informació facilitada per una persona quan visita el nostre LLOC WEB (en el nostre cas, ÚNICAMENT la vostra adreça de correu electrònic). Si eventualment compra algun producte necessitant factura, demanarem Domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF. Addicionalment, quan visita el nostre LLOC WEB, determinada informació s'emmagatzema automàticament, per motius tècnics, com l'adreça IP assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet.

2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ I CONSENTIMENT AL TRACTAMENT DE LES DADES I MENORS D'EDAT.

2.1 FINALITAT.

Tal com es recull en la normativa, s'informa a l'usuari que, a través dels formularis de contacte o subscripcions, es recullen dades amb l'exclusiva finalitat d'enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), així com altres comunicacions que aquest LLOC WEB pugui entendre interessants per als seus usuaris. Els camps marcats com de resposta obligatòria són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada. Únicament el titular tindrà accés a les seves dades i, en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer. L'acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de opt-in, s'entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades. Per tant, la legitimació s'obté a través del consentiment tal i com posteriorment s'estableix.

2.2 LEGITIMACIÓ.

Gràcies al consentiment podem tractar les vostres dades i és requisit obligatori per poder subscriure’s a aquest LLOC WEB. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment.

2.3 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Aquest LLOC WEB conservarà les seves dades de l'USUARI durant el temps legalment establert o fins que aquest sol·liciti eliminar-les.

2.4 MENORS D'EDAT.

Segons l’edat i país de residència de l’USUARI, pot ser una condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors per tal que puguem tractar les seves dades personals.  Si es dóna l'esmentada circumstància i no heu obtingut el consentiment del vostre tutor legal, no podeu registrar-vos a aquest LLOC WEB, de manera que aquest LLOC WEB procedirà a denegar la vostra sol·licitud en cas de tenir constància.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'APLICACIÓ.

Aquest LLOC WEB es regeix pel Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea. Així mateix, aquest LLOC WEB informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment. En compliment del que estableix la normativa, l'informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers d'aquest LLOC WEB i tractats per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui. Addicionalment, l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis d'aquest LLOC WEB. En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l'apartat "Exercici de Drets"

4. MESURES DE SEGURETAT.

Aquest LLOC WEB l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i /o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

5. EXERCICI DE DRETS.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través d'aquest LLOC WEB, podran dirigir-se al mateix per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers. L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació a través del correu electrònic tot.cerdanya@mail.com, indicant a l’assumpte "Protecció de dades", tot i acreditant la seva identitat. De conformitat amb el que disposa el RGPD pot oposar-se a l'ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d'enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també podrà oposar-se des d'aquest correu electrònic, punxant a l'enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions què li siguin facilitades. Si us plau, tingueu en compte que els nostres sistemes poden requerir un cert lapse de temps perquè la seva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pot seguir rebent missatges.

6. HIPERVINCLES O ENLLAÇOS EXTERNS.

Com un servei als nostres visitants, el nostre LLOC WEB pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel LLOC WEB. Per això aquest LLOC WEB no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens a aquest LLOC WEB, tingueu en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres. Aquest LLOC WEB no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. Aquest LLOC WEB no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'USUARI per accés a aquests enllaços.

7. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT.

1) Formularis de subscripció a continguts: Dins aquest LLOC WEB hi ha diversos formularis per activar la subscripció amb la finalitat de la gestió de subscripcions, l’enviament de butlletins o notícies i, eventualment, de l’enviament de campanyes de màrqueting per correu electrònic i. El responsable del fitxer de dades és aquest LLOC WEB ("controlador"). Les dades físiques dels subscriptors estan físicament allotjades i són manegades en els servidors de l'empresa MailChimp ("processador"), encarregada del seu tractament fora de la UE i acollida a la "Privacy Shield". Els subscriptors d'aquest LLOC WEB poden accedir directament a les seves dades en MailChimp, d'acord a la seva pròpia política de privacitat (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

2) Formulari de comentaris: Aquest LLOC WEB pot incloure un formulari que tingui com a finalitat comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d'expressió. L'usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquin. Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los i publicar-los, demanant igualment aquestes dades que s'emmagatzemaran en els servidors de MailChimp.

3) Formulari de contacte: Aquest LLOC WEB pot incloure un formulari de contacte té com a finalitat la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web, aquestes dades s'emmagatzemaran en els servidors de MailChimp.

4) Galetes: Quan l'usuari es registra o navega en aquest LLOC WEB, s'emmagatzemen galetes("cookies"), L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l'ús de cookies i com desactivar-les.

5) Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per aquest lloc web des de la mateixa Newsletter a través d'un formulari de cancel·lació.

6) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics), en aquest LLOC WEB també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants. Així mateix, l'informem que per a la captació de subscriptors i clients pot utilitzar Facebook Ads per la qual cosa en generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades per unir-se al butlletí d'aquest LLOC WEB.

8. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, aquest LLOC WEB utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

• Hosting i plataforma web: Jimdo

• Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: MailChimp

• Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics)

En aquest LLOC WEB també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessiten. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar els avisos publicitaris més rellevants. L'USUARI i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d'enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a aquest LLOC WEB (l’"Hiperenllaç"). L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre aquest LLOC WEB i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç, ni l'acceptació o aprovació per part d'aquest LLOC WEB dels seus continguts o serveis. En tot cas, aquest LLOC WEB es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç.

9. PLUGINS SOCIALS.

En aquest LLOC WEB s'ofereixen enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p.e. "M'agrada" de Facebook). Si és membre d'una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les dades de perfil amb la informació de la seva visita a aquesta pàgina web. Per tant, és convenient que estigueu informats sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social. Podeu accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per garantir la vostra privacitat. Us animem a familiaritzar-vos amb les condicions d'ús d'aquestes xarxes socials abans de començar a fer-les servir.

10. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Aquest LLOC WEB es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri o motivat per un canvi legislatiu. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada amb antelació a la seva efectiva aplicació. L'ús d'aquest LLOC WEB després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació dels mateixos.