Golf

Golf · 2018/09/18
La popularitat que està assolint el golf a nivell mundial ha animat a la gent a practicar aquest esport. Però a més de l’aspecte lúdic, el golf és un esport suau i molt saludable, ja que a més del gest estàtic de colpejar la bola, fa caminar als jugadors, fet que suposa un excel·lent exercici cardiovascular.